Stiri

Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului „Instalare sistem de panouri fotovoltaice pentru TELEFERIC CINDREL SRL”

[ad_1]

TELEFERIC CINDREL SRL, identificată prin CUI/CIF 18708566 număr de ordine în Registrul  Comerţului J32/763/26.05.2006 cu sediul în Poplaca, România, Str. în cadrul Complexului de schi și agrement ARENA PLATOȘ Paltiniș, Zona Platoș-Poiana Poplacii, județul Sibiu,anunţă începerea derulării proiectului „Instalare sistem de panouri fotovoltaice pentru TELEFERIC CINDREL SRL”, cod SMIS 159284, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management, în data de 31.03.2023

Valoarea totală a proiectului este de 3.069.009,48 lei, din care:

2.397.894,52 lei valoarea eligibilă nerambursabilă totală;

1.324.836,72 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FC;

233.794,72 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

839.263,08 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intenstății energetice a activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021- 2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  • Instalarea la locația de implementare a proiectului de investiții a unui sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 399,60 kW, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
  • Un procent de minim 90% din consumul anual de energie electrică aferent anului 2021 asigurat din surse de energie regenerabilă pe baza sistemului de panouri fotovoltaice instalat în perioada de implementare a proiectului, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
  • Rezultat de emisii de gaze cu efect de seră diminuat cu minim 90% față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului deinvestiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.

Durata de implementare a proiectului:  03.02.2023 – 31.12.2023

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

Date de contact beneficiar:

Adresă: Municipiul Sibiu, Strada Cetății, Nr. 34, Etaj II, Județ Sibiu

Telefon: 0720065533

E-mail: arenaplatos@granturi2020.ro

Website: www.arenaplatos.ro

The post Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului „Instalare sistem de panouri fotovoltaice pentru TELEFERIC CINDREL SRL” first appeared on Comunicate Business.

[ad_2]

Back To Top